Om Havstokken

Om G/F HavstokkenBebyggelsen består af 40 kædehuse fordelt med 19 huse på Havlykkevej (nr. 29 – 65) og 21 på Stokkemarkevej (nr. 1 – 41).

Da der er opført udhus og carport mellem alle husene, er hvert hus egentligt selvstændigt - uden direkte forbindelse til naboens hus – kun til naboens carport/udhus.


Husene er tegnet af Kaj Fischer og Einer Kirk og er fra 1967. De er opført i gule mursten, med sort tagpap og var delvist beklædt med sortmalet træværk.

Husene var oprindeligt på 104 m2 med tilhørende udhus og carport på henholdsvis 12 og 15 m2. Udhus og carport var opført i sortmalet træ.


En tidligere lokalplan har sammen med den nu gældende lokalplan for området, siden givet mulighed for tilbygning (mod haven), lukning af bestående carport, flere farvevalg på træværket, opførelse af carport i forhaven, samt baldakin over hoveddøren, alt i henhold til den gældende Lokalplan af hensyn til ensartetheden.


Der er også i den gældende lokalplan mulighed for at opsætte Solfangere/solcelleanlæg på en del af taget. Hvis det allokerede areal ikke er stort nok til den ønskede kapacitet, er kommunen positivt indstillet på at give dispensation til at udvide arealet.


Der er i dag flere af husene med tilbygning, nogle har opført carport, baldakin og ændret farver på træværket, så de i dag ikke er så ensartede som oprindeligt.


Der var tidligere et fællesantenneanlæg i bebyggelsen, men da det ikke var tidssvarende, og havde for få kanaler, besluttede generalforsamlingen at nedlægge den, og i stedet blev der oprettet DONG Fibernet til alle husene, så det nu er den enkelte ejers egen bestemmelse, hvordan man får adgang til Tv-kanaler.


Alle ejere er i henhold til deklaration tvunget medlem af grundejerforeningen, da bl.a. al vedligeholdelse af den private vej (Stokkemarkevej) og tilhørende fællesarealer i bebyggelsen påhviler ejerne i bebyggelsen. 

22.11.2013